Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

86% người lao động hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, nhưng chỉ có khoảng 28% người lao động hiểu được văn hóa doanh nghiệp của công ty họ đang làm việc.

Mỗi doanh nghiệp đều cần có một nền văn hóa riêng biệt để tạo ra sự khác biệt với các doanh nghiệp khác. Đó chính là tinh thần của doanh nghiệp đó, là sợi dây vô hình kết nối toàn bộ nhân viên của công ty.

Vai trò của Văn hóa doanh nghiệp

94% CEO và 88% nhân viên nhận thấy văn hóa là một trong những yếu tố mang tính quyết định đối với thành công của doanh nghiệp.

1. Văn hóa doanh nghiệp thu hút nhân tài cho tuyển dụng

Văn hóa doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh rất lớn để thu hút nhân tài. Một công ty có văn hóa tốt sẽ thu hút rất nhiều tài năng đến làm việc và cống hiến cho công ty.

2. Văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo ra các nhân viên trung thành

Nếu một doanh nghiệp xây dựng văn hóa tốt không chỉ giúp cho công tác tuyển dụng mà cũng giúp doanh nghiệp giữ nhân tài.

3. Văn hóa doanh nghiệp giúp giảm thiểu các xung đột nội bộ

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất cùng nhau để đạt hiệu quả tốt nhất, tránh những mâu thuẫn không đáng có.

4. Văn hóa doanh nghiệp giúp đẩy mạnh hiệu suất làm việc của nhân viên

Nhân viên sẽ cống hiến nhiều hơn cho công việc và đạt được năng suất cao hơn khi họ cảm thấy đang làm một công việc có ý nghĩa. Văn hóa doanh nghiệp giúp giảm căng thẳng và áp lực, từ đó củng cố cả sức khỏe và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Việc tạo dựng một nền văn hóa doanh nghiệp cần rất nhiều thời gian và công sức, nhưng một khi văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành, thì sẽ lan tỏa rất nhanh và khó bị phai nhòa.

Dựa trên phương pháp giảng dạy sáng tạo kết hợp lí thuyết, kinh nghiệm thực tế, Thạc sĩ Thai Thu đã xây dựng nội dung khóa học “Văn hóa doanh nghiệp” để giúp các doanh nghiệp xây dựng nền văn hóa riêng, mang đậm bản sắc cho doanh nghiệp của mình.

Những ai nên tham gia khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

 • Chủ doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
 • Các nhân viên, chuyên viên thuộc bộ phận nhân sự
 • Nhân sự tại các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp

Học viên của khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp sẽ được gì?

 • Giúp học viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả làm việc toàn bộ bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ tình hình, thực trạng văn hóa doanh nghiệp của doanh nghiệp mình. Từ đó, đưa ra các biện pháp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất.
 • Biết cách thay đổi văn hóa doanh nghiệp theo hướng tích cực để nâng cao năng lực cho các thành viên trong công ty.

Những nội dung cơ bản của khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Khái niệm, các mô hình và đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp
 • Những điểm chính, các quy trình, sơ đồ tổ chứ và bản Mô tả công việc tại doanh nghiệp
 • Bảng mô tả các tầng của văn hóa doanh nghiệp và cách thức triển khai
 • Những yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp, các biện pháp hạn chế xung đột nội bộ
 • Cách thức để duy trì, định hướng, điều chỉnh và thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.