Quản trị Nhân sự

Để có được sự thành công trong kinh doanh, không chỉ cần có sản phẩm chất lượng và chiến lược kinh doanh hiệu quả mà còn cần có một đội ngũ nhân viên đủ năng lực, nhiệt huyết và tận tâm. Để quản lý được đội ngũ nhân viên, một người lãnh đạo cần phải nắm vững kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự.

Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Quản trị nhân sự bao gồm quá trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá hiệu suất của nhân viên.

Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

 • Tìm kiếm và thu hút nhân tài cho tổ chức.
 • Xây dựng văn hóa tổ chức và tạo ra môi trường làm việc tích cực.
 • Quản lý hiệu suất của nhân viên và đưa ra các biện pháp khắc phục khi cần thiết.
 • Giảm thiểu sự phân hóa giữa các nhân viên và đảm bảo rằng các chính sách và quy trình được áp dụng đồng nhất.

Vì sao lãnh đạo doanh nghiệp cần học quản trị nhân sự?

 • Tìm kiếm và giữ chân nhân tài: Quản trị nhân sự giúp lãnh đạo doanh nghiệp tìm kiếm và thu hút được nhân tài để gia nhập vào doanh nghiệp. Sau khi đã có được nhân tài, quản trị nhân sự cũng giúp đảm bảo rằng họ sẽ được giữ chân và phát triển bên trong doanh nghiệp.
 • Nâng cao hiệu suất làm việc: Quản trị nhân sự cũng giúp lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Đảm bảo hiệu quả của nhân viên: Lãnh đạo cần biết cách tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích nhân viên phát huy tối đa khả năng của mình. Khi nhân viên được đào tạo và phát triển đúng cách, họ có thể hoạt động tốt hơn và đóng góp tốt hơn cho doanh nghiệp.
 • Quản lý tài nguyên con người: Nhân viên là tài sản quý giá của một tổ chức. Lãnh đạo cần phải quản lý tài nguyên con người của họ để đảm bảo rằng họ có đủ nhân sự để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học quản trị nhân sự tại Thai Thu Marketing3T Academy

 • Tuyển dụng đúng, dùng người hay
 • Đào tạo phát triển nhân sự
 • Cơ chế khen thưởng và kỉ luật cho nhân sự
 • Khai phá sức mạnh tiềm ẩn của đội ngũ nhân sự
 • KPI cho nhân sự - Bài toán tối ưu

Những lợi ích nhận được từ khóa học quản trị nhân sự

 • Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của quản trị nhân sự và vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Nắm vững các phương pháp tuyển dụng và thu hút nhân tài.
 • Biết cách xây dựng văn hóa tổ chức và tạo ra môi trường làm việc tích cực.
 • Có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên hiệu quả.
 • Hiểu rõ hơn về cách quản lý hiệu suất của nhân viên và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên.
 • Đưa ra các kế hoạch phát triển nhân lực hiệu quả để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.