Quản trị tài chính

95% doanh nghiệp phá sản vì không kiểm soát tốt về mặt tài chính. Vì thế, để doanh nghiệp phát triển bền vững, chủ doanh nghiệp, CEO, các giám đốc cần phải nắm rõ dòng tiền của công ty, tình hình công nợ, hàng tồn kho, vốn và tài sản để từ đó lên một kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Thực tế, hầu hết các chủ doanh nghiệp doanh nghiệp đang giao hết tất cả các việc đó cho kế toán thực thi và dẫn đến xuất hiện tình trạng sai sót các chỉ số trong bản báo cáo tài chính.

Nguyên nhân chính là do các chủ doanh nghiệp không có đủ kiến thức chuyên môn nên không kiểm soát lại báo cáo tài chính từ cấp dưới.

Nhằm trang bị cho các lãnh đạo những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, trang bị các kỹ năng thực tiễn trong quản trị tài chính, Trung tâm đào tạo 3T Academy đã mở khóa đào tạo Quản trị tài chính dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Trong khóa học này, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tìm hiểu những nguyên tắc tài chính cơ bản và phương pháp phân tích báo cáo tài chính để đưa ra những quyết định quan trọng trong từng tình huống thực tế.

Những ai nên tham gia khóa học Quản trị tài chính:

 • Chủ doanh nghiệp, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.
 • Giám đốc bộ phận tài chính, Trưởng phó phòng tài chính.
 • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn học cách quản trị doanh nghiệp để khởi nghiệp thành công.

Mục tiêu của khóa học quản trị tài chính

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức về tài chính và quy trình quản lý ngân sách doanh nghiệp hiệu quả.
 • Người học biết cách quản lý ngân sách công ty hoặc các phòng ban một cách khoa học, tránh phát sinh và lãng phí những chi phí không đáng có.
 • Học viên biết cách áp dụng những kiến thức nền tảng về tài chính để nâng cao lợi nhuận, đánh giá chính xác hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.
 • Giúp cho Chủ doanh nghiệp, CEO, Giám đốc, Quản lý nắm bắt những nội dung cơ bản về tài chính doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp tốt hơn, ra quyết định đúng hơn, tận dụng các cơ hội, hạn chế rủi ro.

Nội dung khóa học Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp:

 • Kỹ năng phân tích chi tiết báo cáo tài chính
 • Ước tính về nhu cầu chi tiêu & cách kiểm soát chi phí
 • Quản trị dòng tiền, cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong doanh nghiệp
 • Kiểm soát tài chính chính xác, rõ ràng